Po dvou letech usilovné kreativní práce na projektu „Cíl 3 – Iniciativa historické tramvaje“ se dne 12.12.2014 konala v tramvajovém muzeu v Chemnitz první prezentace opraveného historického vozu č. 813.

Vedle toho byly za účasti našich partnerů z Boveraclubu Liberec a Kirnitzschtalbahn Bad Schandau představeny také další výstupy z projektu, jako publikace či marketingová opatření.

Translate »