Der legendäre Tatra T3 in Chemnitz und in Liberec

ERN-0902-CZ-02.05.201

v rámci Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

im Rahmen der Kleinprojekteförderung im Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014–2020

V rámci tohoto projektu projektoví partneři společně vytvořili především novou expozici tramvaje „TATRA T3“ v prostorách Boveraclubu v Liberci a v obdobném provedení expozici „Tramvaje TATRA 1969–2019“ v tramvajovém muzeu Chemnitz. Do příprav expozic byli zapojeni nejen projektoví partneři, ale také odborníci z tramvajového muzea v Praze, pracovníci a členové spolků z technického muzea v Liberci a průmyslového muzea v Chemnitz. Navíc se uskutečnilo vzájemné setkání projektových partnerů s kolegy v Mostě se změřením na tramvaje Tatra T3 a byla tak navázána nová spolupráce a přátelství s dalšími účastníky projektu. Při této příležitosti účastníci z Chemnitz připomněli archivními materiály vzájemnou spolupráci DP v Mostě a Chemnitz v 60. až 80. letech. Vzájemnou spoluprací spolků Strassenbahnfreunde e. V. Chemnitz a Boveraclub, z.s. Liberec je u veřejnosti zvýšen zájem a povědomí o technické národní památky jako společného kulturního dědictví na území Saska a Čech a tím také počet přeshraničních návštěvníků. Společnou účastí partnerů na vzájemných setkáních, na různých kulturních a turistických akcích konajících se v Sasku a v Čechách je veřejnosti prezentována dlouholetá úzce spjatá spolupráce organizací a spolků ze Saska a Čech v oblasti renovací a údržby historických vozidel. Formou informačních tabulí, letáků a brožur, různých publikací a jiných propagačních materiálů jsou prezentovány jak muzea a renovované autobusy a tramvaje tak i další cíle, aktivity a výsledky společné spolupráce. Výsledkem je kromě jiného prohloubení vzájemné spolupráce spolků, publicita a propagace nově vzniklých expozic z historie techniky představujících nové historické cíle. Technicko-historické turistické cíle jsou názorné a hmatatelné, a proto vhodné i pro všechny věkové a zainteresované skupiny, pro rodiny, turisty, lidi zajímající se o techniku a i další. Projektoví partneři se společně podíleli na přípravě a tvorbě výstavních expozic v muzeích i akcích, na přípravě exponátů a akcí, na styku s veřejností/marketingu. Navíc se projektoví partneři v rámci akcí setkávali, aby prodiskutovali průběh projektu a výměnu odborných informací.

Im Rahmen des Projektes die Projektpartner haben gemeinsam hauptsächlich die neue Ausstellung zur Strassenbahn „TATRA T3“ im Boveraclub in Liberec und in ähnlicher Form die Ausstellung „TATRA 1969-2019“ auch im Strassenbahnmuseum Chemnitz erstellt. An den Ausstellungvorbereitungen haben sich zudem auch die Fachleute aus dem Straßenbahnmuseum Prag, die Mitarbeiter und Mitglieder der Vereine des Technischen Museums in Liberec und des Fördervereins des Industriemuseums in Chemnitz beteiligt. Es fand ein gemeinsames Fachaustauschtreffen zum Tatra T3 der Projektpartner mit Kollegen in Most statt. Dabei wurde eine neue Zusammenarbeit auf- und Freundschaften mit weiteren Projekteilnehmern ausgebaut. Bei dieser Gelegenheit haben die Kollegen aus Chemnitz mit Archivmaterialien an die Zusammenarbeit der Verkehrsbetreibe in Chemnitz und Most in den 60ern. bis 80ern. erinnert. Durch die gemeinsame Kooperation der Vereine Strassenbahnfreunde e. V. Chemnitz und Boveraclub, z.s. Liberec ist das Interesse und Bewusstsein für technische Denkmale in Sachsen und Tschechien bei der Öffentlichkeit geweckt bzw. ausgebaut und damit auch die grenzübergreifende Besucherzahl gestiegen. Durch die Beteiligung der Partner an gegenseitigen Treffen, verschiedenen kulturellen und touristischen Veranstaltungen in SN und in CZ ist der Öffentlichkeit die enge langjährige Zusammenarbeit der Organisationen und Vereine zwischen Sachsen und Tschechien bezüglich der Renovierung und Pflege der historischen Wagen präsentiert. In Form von Informationstafeln, Flyern und Broschüren, verschiedenen Publikationen und weiteren Öffentlichkeitsmaterialen sind für die Museen, die sanierten Busse und Straßenbahnen sowie weitere Ziele, Aktivitäten und Ergebnisse der gemeinsame Zusammenarbeit geworben. Das Ergebnis ist u.a. eine Vertiefung der beidseitigen Zusammenarbeit der Partner, sowie Präsentation der neu entstandenen Ausstellungen aus der Technikhistorie als neue historische Ziele. Technik-historische touristische Angebote sind sehr anschaulich, anfassbar und daher für alle Altersgruppen geeignet. Familien, Touristen, Technikinteressierte. Die Projektpartner sich beteiligten gegenseitig bei der Vorbereitung der Austellungen, Exponatvorbereitung, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit/Marketing. Zudem Projektpartner haben sich getroffen um die Projektbearbeitung zu besprechen und die Fachaustausche durchzuführen.

Další odkazy:

Translate »