Ve středu 15. 4. 2015 byla v Liberci, ve vozovně tramvají, představena již šestá historická tramvaj. Tou je původní vlečný osobní vůz Jabloneckých elektrických drah z roku 1932. Pro dnes již neexistující tramvajovou trať z Rychnova do Janova dodala firma Ringhoffer z Prahy celkem čtyři zcela uzavřené vozy s ocelovou konstrukcí, do provozu však byly zařazeny až v roce 1936. Jablonecký dopravce totiž díky rekonstrukcím tratí a vlivem světové hospodářské krize neměl dlouho na jejich zaplacení.

Po dokončení meziměstské tratě z Jablonce nad Nisou do Liberce byly od roku 1955 společně s motorovými vozy 6MT uvedené vlečné vozy vypravovány především na „jedenáctku“. Na konci šedesátých let byly v souvislosti s likvidací tramvají v Jablonci nad Nisou všechny převedeny do majetku dopravního podniku v Liberci a v pravidelném provozu se udržely až do zahájení rekonstrukce tramvajové trati v roce 1973.

Jediný z těchto vlečných vozů, původního čísla 44, nebyl sešrotován, ale dostal se v roce 1979 do majetku Technického muzea v Brně. Z depozitáře v Líšni byl na základě dlouhodobé zápůjčky převezen v závěru roku 2009 zpět do Liberce, kde členové spolku Boveraclub zahájili jeho rozsáhlou rekonstrukci.

Stejně jako u Bovery, či tramvaje 6MT, musel být vůz ostrojen na holý skelet a následně byl zpětně kompletován dosazením renovovaných původních dílů. Zdarma fandové odpracovaly téměř 4.000 hodin, náklady na materiál a odborné práce pokryly především různé granty. Náklady na opravu blížící se téměř jednomu milionu korun pokryly nejen výnosy spolku, ale především grantové příspěvky Libereckého kraje. Na voze pracovali i brigádníci ze zahraničí, a to například v rámci mládežnického projektu Think Big Nadace O2. Výjimkou nebyly ani finanční dary firem či jednotlivců, zvláštní poděkování pak patří Dr. Sinkovi z Budapešti.

Vůz byl uveden do stavu odpovídajícímu konci čtyřicátých let, tedy konstrukčně v podstatě do podoby po vyrobení a v atypickém jabloneckém nátěru. Po dokončení oprav vůz úspěšně absolvoval potřebné prohlídky, elektrorevize, brzdové zkoušky a byl mu vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla. Na trať se pak vydává společně s motorovým vozem 6MT č.117. Jediný historický vlečný osobní vůz metrového rozchodu kolejí v České republice se tak po 42 letech vrátil do příležitostných služeb veřejnosti.

V??sledek obr??zku pro TM brno logo
Translate »