Vzájemnou spoluprací spolků Strassenbahnfreunde e. V. Chemnitz und Boveraclub, z.s. Liberec  je u veřejnosti zvýšen zájem a povědomí o technické národní památky jako společného kulturního dědictví na území Saska a Čech a tím také počet přeshraničních návštěvníků.

Společnou účastí partnerů na vzájemných setkáních, na různých kulturních a turistických akcích konajících se v Sasku a v Čechách je veřejnosti prezentována dlouholetá úzce spjatá spolupráce organizací a spolků ze Saska a Čech v oblasti renovací a údržby historických vozidel. Formou informačních tabulí, letáků a brožur, různých publikací a jiných propagačních materiálů jsou prezentovány jak muzea a renovované autobusy a tramvaje tak i další cíle, aktivity a výsledky společné spolupráce.

Výsledkem je kromě jiného prohloubení vzájemné spolupráce spolků, publicita a propagace nově vzniklých expozic s vícejazyčnými popisky z historie techniky představujících nové historické cíle.

Technicko-historické turistické cíle jsou názorné a hmatatelné, a proto vhodné i pro všechny věkové a zainteresované skupiny, pro rodiny, turisty, lidi zajímající se o techniku a i další.

Projektoví partneři se společně podílejí na přípravě a tvorbě výstavních expozic v muzeích i akcích, na přípravě exponátů a akcí, na styku s veřejností/marketingu. Navíc se projektoví partneři budou v rámci akcí setkávají, aby prodiskutovali průběh projektu a výměnu odborných informací.

Společné akce:

  • Noc muzeí v Chemnitz, 05.05.2018
  • Noc muzeí v Liberci, 18.05.2018,
  • 16. Kappler Straßenbahnfest v Chemnitz, 02.-03.06.2018,
  • Kleine Bahn ganz groß in Dresden, 09.-10.06.2018,
  • Kirnitzschtalfest, 28.-29.07.2018,
  • Den evropského dědictví Liberec, 08.09.2018

Pro finanční podporu organizování a účasti na aktivitách spolky podaly žádosti o dotaci u Euroregionu Ergebirge –Krušnohoří und Euroregionu Neisse-Nysa v rámci Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

Žádost u Euroregionu Ergebirge – Krušnohoří byla již schválena. Tímto chceme poděkovat za podporu našich projeků.

Translate »