Museumsnacht in Liberec

17.-18.05.2019

Na akci Muzejní noc 2019 bylo zřízeno společné propagační místo obou spolků a samotného projektu týkajícího se hlavně příprav a vytvoření nových výstav „Tatra T3“, a to v areálu Technického muzea Liberec. Spolek Boveraclub zajišťoval jízdy historických tramvají na zvláštních linkách, s ohledem na potřebu zajistit bezpečnost cestujících bylo touto činností zaměstnáno několik dobrovolníků najednou, další se věnovali střídání na trati, zajištění materiálu pro stánek a dokumentaci. Přičemž byli zapojeni i účastníci z Chemnitz, kteří pomáhali při aktivitách Boveraclubu. S ohledem na výše uvedenou činnost se většina účastníků akce sešla až v noci po ukončení při krátkém občerstvení, jednotlivě se setkávali v průběhu akce. V sobotu 18.5.2019 se pak všichni němečtí účastníci a část českých zástupců setkala při pracovní snídani a společném projednání dalších společných aktivit, které proběhlo v zázemí Boveraclubu. Projednávány byly další společné akce, především příprava výstavy Tatra T3 v Liberci a plánování programu setkání s kolegy v Mostě.

Propagační „stánek“ spolků Boveraclub a Strassenbahnfreunde Chemnitz v rámci Muzejní noci

Jízdy historických tramvají v rámci Muzejní noci na městské trati v Liberci.

Translate »