Druhý historický vůz se na své první dvě objednané jízdy vydal 1. října 2011 a to na „domovskou“ jabloneckou trať, nejprve na malé kolo do Vratislavic a následně na velké do Jablonce nad Nisou. Během návratu byla v liberecké části meziměstské tratě zastavena tramvajová doprava z důvodu dopravní nehody jedné z tramvají a cyklistky. V odříznuté části zůstaly dva vozy T3R.PV ev.č. 27 a 40 a také vůz 6MT. Jelikož dva vozy pro zajištění patnáctiminutového intervalu nepostačovaly, bylo operativně rozhodnuto o výpomoci historickým vozem v běžném provozu (vzhledem k absenci odbavovacího zařízení v režimu zdarma). Docházelo tak k zajímavým situacím, kdy se někteří cestující rozpomenuli, jak v mládí do těchto tramvají naskakovaly, naopak jiní se až bály do vozu nastoupit. Celkem byla odjeta čtyři kola v odříznutém úseku, závěrečný spoj pokračoval až do Liberce.

Slavnostní představení spojené s křtem bylo naplánováno, jak se zmiňujeme v úvodu, na dopoledne 28. října 2011 a proběhlo ve smyčce u terminálu MHD ve Fügnerově ulici. Křtu se ujal náměstek hejtmana Libereckého kraje p. Martin Sepp, dále se zúčastnil náměstek primátorky města Liberec p. Lukáš Martin, předseda představenstva DPMLJ, a.s. p. Roman Šotola a ředitel DPMLJ p. Luboš Wejnar. Odpoledne byl vůz nasazen na pravidelnou historickou linku č. 1 spojující Lidové sady a Viadukt, kde převzal hlavní roli namísto „Bovery“.

Translate »