Samozřejmě, že peníze jsou pro záchranu historických tramvají důležité až na prvním místě. Členské příspěvky ve výši 100,- Kč ročně (studující polovic) jsou spíše symbolické. Poměrně výrazně nás podporuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.. Přesto je naše práce nemyslitelná bez další finanční podpory.

Používat je možné níže uvedené bankovní spojení:

Název účtu : BOVERACLUB

Číslo účtu : 2075210001/5500

Raiffeisen BANK

Další podstatnou položku našeho rozpočtu v příjmové části tvoří tržby, a to především za jízdné z provozu pravidelné historické linky č. 1 a příjmy z objednaných jízd historických tramvají.

Translate »