V pořadí třetí zprovozněná liberecká historická tramvaj nese číslo 17. Pochází z roku 1961, kdy byla dodána do Ostravy, v roce 1985 podstoupila rekonstrukci na T2R, v provozu pak vydržela do konce roku 1997. V následujícím roce byla odprodána libereckému dopravnímu podniku, který s ní výhledově počítal jako s pracovním vozem. Po několika letech odstavení byl vůz v roce 2005 zprovozněn a upraven pro sunutí šípového pluhu. Jako služební však do provozu nezasáhl.

Pozornost na tento vůz byla zaměřena na sklonku roku 2011, kdy se objevily úvahy uspořádat oslavy 100 let trati do Horního Hanychova. Vzhledem ke změně rozchodu trati na 1 435 mm bylo potřeba pro zvláštní jízdy získat nové vozidlo. Volba padla právě na tento vůz a to z několika důvodů. Jednak tento typ v původním stavu již není provozován, dále to byl poměrně dobrý stav celého vozu a nakonec také možnost provozu na obou rozchodech. Vzhledem k již zmíněnému dobrému stavu proběhla oprava (za finanční podpory Libereckého kraje) poměrně rychle – od dubna do září 2012. Své první cestující svezl 22. září 2012 během dne otevřených dveří v liberecké vozovně a 6. října 2012 samozřejmě nemohl chybět ani u oslav 100 let Hanychovské tratě.

V souvislosti s vyřazením posledních dvou vozů T2R ev.č. 18 a 19, byl náš historický vůz převázán na rozchod 1000 mm, aby se svým koleginím pomohl při rozlučkových jízdách.

Translate »