V rámci 11. Kappler Straßenbahnfest ve dnech 22.- 23.6.2013 měli návštěvníci možnost informovat se v tramvajovém muzeu Chemnitz o aktivitách projektu „Ziel 3/Cíl 3 – Initiative historische Straßenbahnen / Iniciativa historické tramvaje“.

Translate »