V rámci 12. Kappler Straßenbahnfest ve dnech 21.- 22.6.2014 měli návštěvníci možnost informovat se v tramvajovém muzeu Chemnitz o aktivitách projektu „Ziel 3/Cíl 3 – Initiative historische Straßenbahnen / Iniciativa historické tramvaje“.

Translate »