Původní zavřený nákladní vůz Jabloneckých elektrických drah byl vyroben v roce 1899 Ringhofferovými závody. Další obdobné nákladní vozy si pak jablonecký dopravce stavěl sám, ve vlastních dílnách. Nákladní doprava hrála v první polovině dvacátého století významnou roli při zásobování průmyslových podniků na jablonecku. Definitivně byla zrušena v roce 1950. Již ve třicátých letech byl jeden z těchto nákladních vozů s číslem 105 přestavěn pro údržbu trolejového vedení a v roce 1965, kdy byla zrušena tramvajová doprava na trati Rychnov – Jablonec – Janov, byl předán libereckému dopravnímu podniku. Tento unikátní vůz, který je vzpomínkou na prosperující jablonecký tramvajový provoz, je do dnešních dnů zachován v liberecké tramvajové vozovně a je stále příležitostně využíván.

Vůz byl v roce 2012 Ministerstvem kultury České republiky zapsán do seznamu Kulturních památek.

Translate »