Dne 21.1.2022 proběhl u zhotovitele zakázky Renovace autobusu Praga RND ve Zlíně 1. kontrolní den.

Byla dokončena kompletní demontáž autobusu, karoserie i základní rám byl připraven na pískování. Zahájena byla oprava plechových částí opláštění, kapoty a přední masky. Zhotoviteli byly předány některé náhradní díly k renovaci a dohodnut další postup. Po opískování bude na konci února další kontrolní den, na kterém bude upřesněn postup renovačních prací.

Translate »