Spolek Boveraclub v úterý 27.12.2022 ve 13:00 představí v expozici veřejné dopravy Technického muzea Liberec nový exponát. Pod stromeček si tak nadělí dárek v podobě špičkově renovovaného historického autobusu Praga RND vyrobeného v roce 1947. Fandové si autobus pořídili v roce 2016 od spolku Zubrnická muzeální železnice a rozsáhlou renovaci zvládli díky Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, v rámci projektu Historie průmyslu v Sasku a Čechách, na kterém spolupracovali zejména s leadpartnerem Strassenbahnfreunde Chemnitz e.V. (tramvajové muzeum v Chemnitz). Autobus byl jako zakázka renovován ve firmě Zliner s.r.o., nicméně dobrovolníci museli připravit dokumentaci a řadu náhradních dílů. Díky projektu si Boveraclub ve svých prostorách v muzeu navíc vybudoval zázemí pro uložení svého rozsáhlého archivu včetně pracoviště pro skenování dokumentů, fotografií, negativů a pozitivů. V Chemnitz bylo na začátku prosince představeno pojízdné muzeum ve vyřazeném a opraveném nízkopodlažním autobuse. Společným projektem podpořené, tak zvané „Buseum“, pak zavítá v příštím roce i do Liberce.

Renovovaný autobus Praga RND je ve svém dvoudvéřovém uspořádání jediný dochovaný na světě, přičemž s největší pravděpodobností byl vyroben jako pojízdná zubařská ambulance. V padesátých letech byl interiér přestavěn pro přepravu běžných cestujících a následně změnil několikrát své majitele. Výsledkem renovace je opět autobus pro přepravu cestujících, který svým vzhledem připomíná provedení, v jakém se objevoval na příměstských linkách u poválečných dopravců ČSD nebo ČSAD. Nicméně kromě dvou dveří i řada dochovaných prvků připomíná jeho původní účel. Renovace stála spolek přes 3,5 milionu korun, dotace z evropských fondů tuto částku pokryla ve výši 85%. S předfinancování projektu pomohlo i Statutární město Liberec. Autobus bude trvalou součástí expozice v Technickém muzeu Liberec a příležitostně bude používán i ke zvláštním jízdám, první provozní nasazení zřejmě absolvuje u příležitosti tradiční Muzejní noci pod Ještědem v květnu 2023. Pochlubíme se s ním ale například i v jeho původním působišti, v Zubrnicích, a samozřejmě i v partnerském tramvajovém muzeu v Chemnitz.

Tomáš Krebs
Boveraclub, z.s.

Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020

název projektu: Historie průmyslu v Sasku a Čechách
číslo projektu: 100301866
TERMÍN REALIZACE: 04/2020 – 12/2022

PROJEKTOVÍ PARTNEŘI:

  • LEAD PARTNER: Strassenbahnfreunde Chemnitz e.V.
  • PP1: (Statutární město Liberec)
  • PP2: Boveraclub, z.s.
  • PP3: Technické muzeum Liberec, z.s.
  • PP4: Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH

CÍL PROJEKTU – BOVERACLUB
Cílem projektu je udržitelné zvyšování turistické atraktivity kulturního dědictví v technickém oboru, především v oblasti dopravy. Proto bude v Sasku a Čechách na každé straně společně renovován jeden autobus, budou renovovány budovy k vytvoření výstavních prostor pro zachování exponátů a autobusů a pro zpřístupnění veřejnosti. Spolupráce spočívá jak v odborné výměně, tak v marketingu a výměně exponátů. Tato činnost je založena na již dlouhodobě trvající spolupráci mimo tento projekt.

Translate »