Praha, Malostranské náměstí, 4/1992

Na jeden rok bude mít Liberec zapůjčenou historickou tramvajovou soupravu z podnikového muzea MHD pražského dopravního podniku.

Praha, smyčka Radlice, 10/2008

Tramvajová souprava dnes sjela ze speciálního silničního návěsu do areálu tramvajové vozovny Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) v Liberci, Tatranské ulici. Na zápůjčce historických vozů se domluvil za oboustranně výhodných podmínek Boveraclub a DPMLJ s Dopravním podnikem hlavního města Prahy (DPP).

Praha, Smetanovo nábřeží, 9/2015

V pražském podnikovém muzeu MHD ve Střešovicích byla v únoru zahájena stavba nových výstavních hal pro muzejní autobusy a užitková vozidla. Probíhající stavba tak omezila prostor a provoz pro tramvaje z expozice.

Praha, ÚD Hostivař, 26.3.2024

Pražský dopravní podnik uvítal možnost uložit jednu soupravu právě v Liberci. Liberec zase naopak získal historickou soupravu na rozchodu 1435 mm pro příležitostný provoz v celé své tramvajové síti.

Liberec, vozovna, 26.3.2024

O prázdninách bude tato souprava jezdit pro veřejnost každou sobotu, jízdy organizuje Boveraclub za podpory Libereckého kraje. Dopravní podnik začlení soupravu do programu na připravovaném Dni otevřených dveří 14. září 2024 (mimo jiné akce).

interiér motorového vozu č. 351

Zapůjčený motorový vůz byl vyroben firmou Ringhoffer v roce 1915 a vlečný vůz je z roku 1930 od stejné firmy. Od roku 1991 jsou vozy v pražské flotile historických tramvají určených pro pravidelný a komerční provoz jako duplicitní k těm, které jsou umístěny v expozici střešovického muzea. „S kolegy z pražského podnikového muzea dlouhodobě spolupracujeme, nezanedbatelná je jejich pomoc při rekonstrukcích historických tramvají v Liberci, ať již v podobě konzultací či poskytnutím náhradních dílů. Je to ocenění naší činnosti, že nám soupravu do Liberce zapůjčí na celý rok“, uvedl Ing. Tomáš Krebs, předseda spolku Boveraclub. „Bez spolupráce s DPMLJ a podpory ze strany kraje by se to ale nepovedlo“.

interiér vlečného vozu č. 1202
Translate »